முகப்பு உயிர்மை.காம் உயிர்மை பதிப்பகம் மாத இதழ் உயிரோசை வார தொகுப்பு தொடர்புகளுக்கு சந்தா எங்களைப்பற்றி

ñÂwò ¹ˆFóQ¡ ¹Fò èM¬îèœ

܉Gò GôˆF¡ ªð‡

º¡ðF¾ F†ì‹-2014, ®ê‹ð˜ 12 ºî™ 24 õ¬ó

è£ñˆF¡ ¹F˜Š ð£¬îèœ

è£ôˆF¡ ªè£´ƒèù¾èœ

èQîL¡ bó£î îˆîOŠ¹èœ

512 ð‚èƒèO™ å¼ ïõè£Mò‹

http://uyirmmai.com/Publications/ViewCombo.aspx?bid=10007

கட்டுரை
அயல் பசி
ஷாநவாஸ்
எண்ணங்கள் – 8
நர்சிம்
கலைந்தும் கலையாத பிம்பங்கள் - 2
இந்திரஜித்
நகரத்தின் கதை பாகம் - 13
சித்ரா ரமேஷ்
"இந்த உண்மைகள் ஏன் மறைக்கப்படுகின்றன?"
ராஜ் சிவா
கவிதை
யாமம்
செ.சுஜாதா
அனுப‌வ‌ம்
ராம்ப்ரசாத்
உதிர்ந்த மஞ்சள் பூக்களின் நரம்புகள்..
இளங்கோ
உன்னளவு அன்பை...
ஆறுமுகம் முருகேசன்
கூண்டுக்குள்  இருப்பினும்
சின்னப்பயல்
உருவ பொம்மைகளால் புகையும் பெருநகரம்
தேனம்மை லஷ்மணன்
காமாந்தகி
ஸ்வரூப் மணிகண்டன்
தனித்திருப்பதன் காலம்
வளத்தூர் தி .ராஜேஷ்
சிறுகதை
பாண்டி எனும் ஜெசி கதை
புதியபரிதி
இந்த வார கருத்துப்படங்கள்
தனித்திருப்பதன் காலம்
வளத்தூர் தி .ராஜேஷ்

தனித்திருப்பதன் காலம்

இப்பொழுதைய இந்த
தனிமை நிமிடங்களை
எச்சரிக்கை
மிகுந்த
தருணமாக
மாற்றியமைக்கிறது
காலம்
.

தனித்திருப்பது ஒன்றும்
அபாயகரமானது அல்ல
கால சிந்தனை
முறையை
அதனதன் நிறைவை
நிகழச் செய்யும் ஒன்றினை
எப்பொழுதும்
செய்ய
விட்டதில்லை
காலம்
.

சுயங்கள் பின்னப்பட்டிருக்கும்
முடிச்சுகளை
தனிமையின்
ஏதோ ஒரு
நொடிகளும்
அதன் காலமும்
விடுவிக்க
காத்திருக்கிறது. 

காலத்தின் இயக்கம்
நடைபெறாத ஒரு
நிகழ்வைக்
காட்சிப்படுத்துகிறது
வெற்றிடத்தின் விசை
பரவல்.

அதன் நொடிகளின்
இடப்பெயர்வு
நினைவலைகளை
சிதறடிக்கிறது .

எதிர்ப்படுதலில் எந்தன்
மையநோக்கு விசை
குறிக்கப்படுகிறது
விலகிய கோணம்
மாற்றியமைக்கப்படலாம்
.

உணர்த்தும் விசையின்
இயக்கம் விடுபடுகிறது
ஈர்ப்பின் மையமாக
மாறுகிறேன்
விசையில் கரைகிறேன் .

இப்பொழுது
காலத்தின் அமைவில்
என்னைக்
காண்பதற்கு
பதிலாக உணர மட்டுமே
முடிகிறது
.

உங்கள் கருத்துக்களை படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
uyirosai@uyirmmai.com அல்லது uyirosai.com@gmail.com