முகப்பு உயிர்மை.காம் உயிர்மை பதிப்பகம் மாத இதழ் உயிரோசை வார தொகுப்பு தொடர்புகளுக்கு சந்தா எங்களைப்பற்றி

ñÂwò ¹ˆFóQ¡ ¹Fò èM¬îèœ

܉Gò GôˆF¡ ªð‡

º¡ðF¾ F†ì‹-2014, ®ê‹ð˜ 12 ºî™ 24 õ¬ó

è£ñˆF¡ ¹F˜Š ð£¬îèœ

è£ôˆF¡ ªè£´ƒèù¾èœ

èQîL¡ bó£î îˆîOŠ¹èœ

512 ð‚èƒèO™ å¼ ïõè£Mò‹

http://uyirmmai.com/Publications/ViewCombo.aspx?bid=10007

கட்டுரை
"இந்த உண்மைகள் ஏன் மறைக்கப்படுகின்றன" (1)
ராஜ்சிவா
மீட்பராக வந்த மானிடன் ஏஆர்.ரஹ்மான் : 5
ஆத்மார்த்தி
கலைந்தும் கலையாத பிம்பங்கள்
இந்திரஜித்
நகரத்தின் கதை பாகம்:12
சித்ரா ரமேஷ்
எண்ணங்கள் 7
நர்சிம்
கவிதை
நடந்து கடந்த தருணங்களின் ஒற்றையடிப் பாதை..
--இளங்கோ
இறைவன் வந்தான் என் இல்லத்திற்கு
தனுஷ்
அகத்தூண்டுதல்
சின்னப்பயல்
இரண்டாம் பட்சம்
ராம்ப்ரசாத்
ஆம்
ஆறுமுகம் முருகேசன்
என் செல்ல டாபர்மேன் ஒன்று!
எஸ்.எம்.ஜுனைத் ஹஸனீ
காற்றில் பறக்கும் காதல் சுவடிகள்
அருண் காந்தி
நான் பொழிந்த புனல்
-உமாமோகன்
புதுப்புரட்சி...
ஹேமா(சுவிஸ்)
சிறுகதை
நி றை வு
உஷாதீபன்
பொது
திரை விமர்சனம் : சூழலும் சட்டமும் வஞ்சித்த - வழக்கு எண் 18 /9
க.உதயகுமார்
இந்த வார கருத்துப்படங்கள்
அகத்தூண்டுதல்
சின்னப்பயல்

அகத்தூண்டுதல்

எட்டிப்பார்க்க இயலாத ஒட்டகச்சிவிங்கிகள்,
தாவிக்குதிக்க இயலாத ஆனைகள்,
ஓடி வெற்றிகொள்ள இயலாத ஆமைகள்,
பறக்கவே இயலாத கோழிகள்,
தலையை எப்போதும் மண்ணுக்கு வெளியே
நீட்டி வைத்திருக்கும் நெருப்புக்கோழிகள்,
கூடவே தானும் இறந்து விட்டதாகக்
கருதிக்கொள்ளாத வாத்துகள்,
எப்போதும் விரைந்து செல்ல இயலாத நத்தைகள்,
அழகிய குரலுடன் அகவத்தெரியாத மயில்கள்,
திரும்பிப்பார்க்கும்படி மயங்கவைக்க இயலாத அழகற்ற குயில்கள்,
வீசின காற்று நின்ற பிறகு சுற்ற இயலாத காற்றாடிகள்,
பரந்து விரிவதை நிறுத்திக்கொள்ள இயலாத பிரபஞ்சம்,
தனது இசையைத் தம் காதுகளால் அனுபவிக்க இயலாத பீத்தோவன்,
காதல் என்பதே அறியாத உன் மனது.

உங்கள் கருத்துக்களை படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
uyirosai@uyirmmai.com அல்லது uyirosai.com@gmail.com